kid-and-education-concept-a-lazy-child-boy-need-t-2021-08-29-15-08-17-utc

Sebagai ibu bapa, adakah anak anda mengalami masalah berikut?

8 masalah yang biasanya membelenggu ibu bapa:
1. Anak sukar menumpukan perhatian
2. Anak tidak membuat kerja rumah
3. Anak memasuki kelas tutor tapi pembelajaran anak tidak berkembang
4. Anak tidak mahu belajar / tiada keinginan mahu belajar
5. Kawalan diri anak yang rendah & mudah tertarik kepada produk elektronik
6. Anak-anak kurang tumpuan
7. Anak-anak kurang keyakinan diri dalam pembelajaran
8. Emosi anak-anak mudah di luar kawalan

Kami ada jawapannya ! #memohack# kursus perkembangan minda kanak-kanak

Daftar sekarang untuk 4 kelas "MEMOHACK " PERCUMA !!